DIPF database of publications

Detailansicht Treffer

DIPF database of publications

Show results

Author
Tóth, Krisztina; Hódi, Ágnes:

Title:
A mér"oeszköz-b"ovítést"ol a tesztelési folyamat vizsgálatáig
Számítógépes tesztelés nagymintás nemzetközi vizsgálatokban

Source:
In: Iskolakultúra, 23 (2013) 9 , 75-88

URL of full text:
http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2013/2013_9.pdf

Language:
Sonstiges

Document type
3b. Beiträge in weiteren Zeitschriften; wissenschaftsorientiert

Schlagwörter:
Logdatei, Mensch-Maschine-Kommunikation, PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), PISA (Programme for International Student Assessment), Qualität, Technologiebasiertes Testen


Abstract(original):
Napjainkban világszerte ugyanazon kérdésekre más-más hangsúlyokkal keresik a válaszokat kutatók, oktatásügyi szakemberek és pedagógusok egyaránt: a folyamatosan változó világ és környezet hogyan hat az oktatásra, illetve milyen készségeket és képességeket kell az egyénnek elsajátítania a mindennapi boldoguláshoz, sikerhez (Trilling és Fadel, 2009). Ennek oka, hogy a 21. században megjelen"o technológiai innovációkhoz való hatékony alkalmazkodás érdekében számos új készségcsoport (például digitális média m"uveltség) elsajátítása vált szükségessé. Ugyanakkor sok olyan készség, képesség, illetve kompetenciaterület azonosítható (például kritikai gondolkodás, problémamegoldás), amelyek az elmúlt században éppoly relevánsak voltak, mint napjainkban, azonban elsajátításuk módja, valamint hétköznapi alkalmazásuk dinamikusan változik (Partnership for 21st CenturySkills, 2009). Ezeket a javarészt a tudományos-technológiai forradalom hatásainak szükségszer"u "melléktermékeként" létrejöv"o, illetve megújuló készségeket, kompetenciákat a szakirodalom "21. századi készségek" vagy "21. századi kompetenciák" gy"ujt"ofogalom alatt tömöríti (Partnership for 21st CenturySkills, 2009).


DIPF-Departments:
Informationszentrum Bildung

Notes: